TJENESTER

Frisklivssamtale

Jeg kan bistå på mange områder i bedriften, alt fra stresshåndteringstimer til rådgiver i HR-strategiprosesser. Jeg kan også holde skreddersydde stresshåndtering- og mindfulnesskurs, fortrinnsvis i grupper på maks 10.
Alle tjenestene foregår på norsk.

Det jeg har mest erfaring med, er stresshåndteringstimer som skreddersys etter hver enkelts behov. Deltakerne kan være de i bedriften som selv ønsker time, eller de i bedriften ledelsen vil prioritere. Sykmeldte vil kanskje være en prioritert gruppe.

Alle timene er basert på frisklivsprosesser, hvor målet kan være lavere sykmeldingsprosent, raskere tilbake til full arbeidsevne for sykmeldte eller lavere stressnivå i bedriften.

Stresshåndteringstimer

Innholdet i timene kan være:

  • Bevisstgjøring i forhold til stress og kroppens reaksjoner
  • Guiding i mindfullnessøvelsene kroppsskanning og meditasjon (inkl lydfiler så deltakerne kan trene på øvelsene hjemme)
  • Avspenning/massasje
  • Samtale/veiledning
  • Konkret tips for stress og søvn

Etter hver time gis det konkrete fokusområder til neste gang.

Bedriften kan eventuelt ta en egenandel av deltakerne.

Dette er et lavterskeltilbud og kan fungere på samme måte som massasje i bedrift, hvor det settes av et egnet rom hvor jeg kan ha benk, samtalestoler etc.
Timene kan kalles frisklivstimer, mindfulnesstimer, stresshåndteringstimer, pusterom, ladestasjon osv, alt hva som passer i bedriften.

Jeg kan også ta imot bedriftskunder på Apexklinikken hvis det er mer hensiktsmessig.