STRESS

stress på jobben

Negativt stress

Kroppen vår er fantastisk flott laget! Den er veldig opptatt av å overleve, og beskytter oss mot fare. Når kroppen føler seg truet, skjer det en stressreaksjon i kroppen – fight or flight. Sympatikus i det autonome nervesystemet aktiveres, og det blir frigitt stresshormoner som adrenalin, noradrenalin og kortisol. Hjertet slår fortere for å få mer blod til musklene og de blir spente – klare for kamp. Blodsirkulasjonen og oksygenopptaket blir dårligere, pusten er ufullstendig. Kroppen er PÅ.

Når den er slik, minskes aktiveringen av den parasympatiske delen av nervesystemet og det blir ikke frigjort så mye av de gode ro- og lykkehormonene oxytocin (lykke- og kjærlighetshormon), seratonin (som benyttes i lykkepillen) og melatonin (som vi trenger for å sove).

Det må være en balanse mellom disse to nervesystemene. Hvis vi er bevisst på å balansere mellom å være PÅ og AV fungerer kroppen vår godt, nervesystemet er elastisk. Negativt stress/kronisk stress blir det når det er en overaktivering av sympatikus. Vi blir rett og slett underernært på de gode hormonene. Vi er for mye PÅ og klarer ikke å skru AV. Vi klarer ikke å få ro i kroppen og klarer ikke å være emosjonelt tilstede.

Brems på stress

Når det parasympatiske nervesystemet er aktivert, bremses det sympatiske nervesystemet. Vi er avspent, AV. Vi puster fullstendig, helt ned i magen, blodsirkulasjonen fungerer bra – opptaket av oksygen, næringsstoffer og hormoner til alle cellene er optimalt. God kontakt med pusten påvirker det parasympatiske nervesystemet og vil virke som en brems på stress. Det er ikke mulig å puste godt og samtidig stresse!

Mindfulness er trening på å være emosjonelt til stede. Essensielt er verktøyene/ øvelsene kroppskanning som er veldig virkningsfull i forhold til søvn, og meditasjon som er trening på å ha kontakt med pusten.

Symptomer

Søvnproblemer er en vanlig konsekvens av kronisk stress. Søvnproblemer kan arte seg som problemer med innsovning, oppvåkning i løpet av natten eller uopplagthet når man våkner. Nyere forskning viser at hjernen utfører sitt mest avanserte arbeid mens vi sover og har en nøkkelrolle for nesten alt vi gjør her i livet. Dårlig søvn kan påvirke læring og hukommelse, bearbeiding av minner, EQ, dømmekraften, vekten og sykdommer som Alzheimer.

Andre symptomer på kronisk stress kan for eksempel være: diffuse smerter, hodepine, nakkesmerter, skjelvinger, uro i kroppen, hyperaktivitet, dårlig konsentrasjon, lite tilstedeværelse, tankespinn, ”kort lunte”, dårlig dømmekraft, lite empati, angst, depresjon, lite glede.

Årsaker

Årsakene til kronisk stress kan være komplekse. Hvorfor tåler noen dårligere stressede situasjoner? Hvorfor tar noen bedre vare på seg selv? Både arvelige faktorer, og oppvekstvilkår som former uhensiktsmessige handlingsmønstre kan spille en rolle. Traumer og livskriser kan også spille inn.

Ofte er årsaken uvitenhet om hvordan kroppen fungerer i forhold til stress. Det er først i den senere tid det har blitt satt fokus på sammenhengen mellom stress og helseproblemer. Stressproblemer er i tillegg komplekse, det er ofte ikke så lett å merke faresignalene fordi stress også gir mye energi. Det er lett å bare ”kjøre på” fordi det er gøy og givende. Tilstanden kan bli som en rus, og jo mer aktive vi er, jo vanskeligere er det å kjenne etter hva kroppen egentlig trenger.

 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!