OM MEG

Kari Dahl Gullikstad

Jeg – Kari Dahl Gullikstad – er helsecoach og mindfulnessinstruktør. Jeg har god trening i frisklivsprosesser, bl.a. fra Raskere Tilbake prosjekt for NAV.

Jeg brenner for å hjelpe stressede mennesker. Jeg har selv opplevd å bli syk på grunn av stress, og vet hva som skal til for å få mer ro, bedre tilstedeværelse og bedre helse. Det var da jeg ble kjent med mindfulnessens verktøy og knagger det skjedde noe for meg.

Bedre balanse i nervesystemet

Vi forstår så mye med hodet, men det er kroppen som har svarene.
Det var først da jeg fikk en bedre balanse i nerve- og hormonsystemet jeg fikk en ro i kroppen som gjorde at jeg klarte å være ordentlig tilstede. Stressterskelen ble høyere og jeg turte å slippe kontrollen og ha tillit til det som skapes når vi er tilstede.

Opptatt av tilstedeværelse

Jeg jobber med mennesker som ønsker å ha mindre stress og mer tilstedeværelse i livet. Jeg er opptatt av hva som kan skje når vi klarer å være tilstede og møte hverandre med et åpent og ikke-dømmende sinn. Både som privatpersoner og i bedrifter og organisasjoner.  Jeg tenker at det kanskje er viktigere enn noen gang å skape verdibaserte kulturer hvor emosjonell tilstedeværelse er kjernen, i dag hvor vi står ovenfor økt grad av digitalisering og omstillingsprosesser.

Livskraft og -glede

Jeg er også opptatt av frisklivsprosesser for sykmeldte. Min erfaring er at veiledning og mindfulness verktøy kan endre uhensiktsmessige handlingsmønstre og gi de sykmeldte livskraft og -glede.

Lavterskeltilbud

I tillegg til å bistå bedrifter og organisasjoner med å få flere medarbeidere friske, jobber jeg som assisterende daglig leder og helsecoach på Apexklinikken. Jeg har god erfaring med Raskere Tilbake prosesser da jeg jobbet 3 år i et tverrfaglig NAV tiltak Apexklinikken hadde det utøvende ansvaret for. Det var over 250 deltakere i prosjektet, som jeg jobbet i prosess med enkeltvis.

Blant annet gjennom dette prosjektet har jeg utviklet et lavterskeltilbud med massasje, mindfulnessøvelser og veiledning. Gode verktøy som er effektive, både for bedre søvn, bedre tilstedeværelse og bedre helse.

Jeg kan både jobbe ute i bedriften og ta imot bedriftskunder på klinikken.

Helsecoach

Jeg er utdannet Helsecoach MNFF (Diplomert Friskvernskonsulent) fra Axelssons Body Work School og Sertifisert Mindfulness instruktør fra SCAT (Scandinavian centre of awareness training). Jeg har bakgrunn fra næringslivet, og det var sykdom som følge av negativt stress over mange år som førte meg til helsecoach- og mindfulnessutdannelsen.