MINDFULNESS

Tilstedeværelse

Mindfulness betyr ‘to be aware’, å være oppmerksom.
Å være tilstede, her og nå.
Det å være ordentlig tilstede krever trening. De aller fleste av oss er godt trent på å være PÅ, å ha kontakt med sinnets Gjøre-tilstand. Det er da det blir en stressreaksjon i kroppen. Og jo mer PÅ vi er, desto vanskeligere er det å være AV. Det er når vi er AV vi har kontakt med sinnets Være-tilstand. Det er bare da vi kan være ordentlig tilstede.

Øvelser og bevisstgjøring

Mindfulness trening består i hovedsak av to enkle øvelser: Kroppsskanning og meditasjon med fokus på å ha kontakt med pusten. I tillegg er det en bevisstgjøring i hverdagen; ‘slå av autopiloten’. Det vil i praksis si å gjøre en ting ad gangen og gjøre det sakte, og trene på å bruke alle sansene. Det er også en trening på å møte det som ER på en nøytral, åpen og ikke-dømmende måte. Dette gjelder på flere plan: tanker, følelser og fysiske fornemmelser, andre mennesker og situasjoner.

Balanse i nerve- og hormonsystemet

Denne treningen påvirker det parasympatiske nervesystemet og frigjør bl.a. ro- og lykkehormonene oxytocin, seratonin og melatonin. Den gir en fysiologisk balanse i nerve- og hormonsystemet, noe som påvirker immunforsvaret og gir bedre helse. Den gir en innvendig ro og bedre kontakt med de følelsene som ER, noe som påvirker selvfølelsen og kognitive prosesser (gjerne sammen med en annen coach eller psykolog).

Konkrete verktøy

Jeg har valgt å bruke Mindfulness trening i frisklivsprosesser fordi jeg ser at det virker! Det er konkrete verktøy som gir bedre søvn og en innvendig ro som gir mulighet for tilstedeværelse. Noe som er nødvendig for å ha god livskvalitet og være en god ressurs på jobben. Tilstedeværelse gir ikke bare bedre helse, men gjør medarbeiderne empatiske, kreative og gir de god dømmekraft, egenskaper som blir enda viktigere i morgendagens arbeidsmarked.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!