Kronisk stress fører til dårlig livskvalitet, dårlig jobbleveranse og helseproblemer.

Hvordan leverer stressede medarbeidere? Er de med å bygge et godt arbeidsmiljø hvor de gjør hverandre gode? Hvor godt skaper de, hvor innovative er de? Empati, kreativitet og dømmekraft er egenskaper som blir enda viktigere i morgendagens arbeidsmarked. Dette krever medarbeidere som har lavt stressnivå og er ordentlig tilstede.

Langtidsykmeldte med stressrelaterte plager blir av fastlegen ofte bedt om være hjemme og hvile, uten ytterligere veiledning. Dette er ofte mer stressende enn å jobbe. Det å bli ‘sett og møtt’, få veiledning/samtale og konkrete verktøy forkorter sykmeldingsperioden.  Min erfaring er at en kombinasjon av avspenning/massasje og Mindfulness trening er effektfullt i frisklivsprosesser.

Bedriftene taper store summer på ufriske medarbeidere, enten de er sykmeldte eller ikke. Det er vanlig å måle friskhet i sykmeldingsprosent, men her er det mange gråsoner! Å investere i å holde medarbeiderne friske er smart.  Kanskje kan det til og med være helt avgjørende for om bedriften er levedyktig i fremtiden når det blir enda viktigere å være menneske og medmenneske, når flere av funksjonene blir automatisert.

Vil du ha flere friske mennesker i din bedrift?
Ta kontakt med meg for en uforpliktende samtale!